Th.S: LÊ HUY KHOA – Hiệu trưởng Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata

Email: lecatanchau@yahoo.com.vn Tel: 0913 101 919

Học vấn chuyên ngành :

• Đại Học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành Tiếng Trung – Tiếng Anh • Tốt nghiệp chương trình tiếng Hàn trường đại học Yonsei Hàn Quốc • Tốt nghiệp khoa báo chí trường Đại học KHXHNV TP Hồ Chí mình • Tốt nghiệp MBA của đại học South Columbia Mỹ Kinh nghiệm • Phòng nhân sự công ty Sambuvina, phó trưởng đại điện công ty Suleco tại Seoul • Phụ trách Lao động tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam • Tổng giám đốc công ty Liên doanh Daou Việt Nam • Giảng viên tiếng Hàn các trường đại học tại TP.HCM • Hiệu trưởng trường Hàn ngữ Kanata, phiên dịch cao cấp tiếng Hàn Quốc.

Biên soạn, dịch thuật:

Tác giả của từ điển Hàn Việt đầu tiên, từ điển Hàn – Việt trên Naver, đại từ điển Hàn -Việt, đàm thoại giao tiếp tiếng Việt, đàm thoại tiếng Hàn, từ điển thương mại thông dụng tiếng Việt, dịch hồi ký Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak “Không có gì là huyền thoại”, hồi ký của Chủ tịch tập đoàn Huyndea “ Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách “ ..và hơn 30 giáo trình giảng dạy, dịch thuật.

Kinh nghiệm phiên dịch:

Hơn 20 năm làm công tác giảng dạy, biên dịch và phiên dịch tiếng Hàn- 10 năm học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Cô NGUYỄN THỊ THÙY TRINH

 • Tốt nghiệp Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhăn Văn. TP HCM
 • Đã có TOPIK 6
 • 01 năm dạy tiếng Việt cho người Hàn
 • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy .
 • Dạy ôn Topik I,II

Cô TRIỆU THỊ ÁNH NGỌC

 • Tốt nghiệp Khoa Hàn Quốc Học Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng TP.HCM
 • Đã có TOPIK 4
 • 3 năm làm công ty Hàn Quốc
 • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy
 • Dạy Biên Phiên Dịch

Cô NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN

 • Tốt nghiêp Trường ĐH Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM ( HUFLIT)
 • Đã có TOPIK 4
 • 05 năm kinh nghiệm giảng dạy
 • Dạy âm Hán Việt

Cô HÀ THỊ LY HƯƠNG

 • Du học sinh
 • Tốt nghiệp Trường Học Viện Tài Chính- Khoa tiếng Anh Tài Chính Kế Toán
 • Tốt nghiệp Trường ĐH Chung-Ang( 중앙대학교)
 • Chuyên giảng dạy Topik – Trình độ Topik 6- Trình độ Thạc sỹ
 • Chuyên dạy luyện dịch nói trung cao cấp- Biên Phiên Dịch

Cô NGUYỄN MỸ PHƯƠNG HẰNG

 • Tốt nghiêp Trường ĐH Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM ( HUFLIT)
 • Đã có TOPIK 5
 • 05 năm kinh nghiệm giảng dạy
 • Dạy Biên Phiên Dịch