2005

Thành lập trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo với Tập đoàn công nghệ thông tin Daou Tech Hàn Quốc.

2006

Tham gia đào tạo và trở thành trường Hàn ngữ với số lượng học viên đông đảo nhất tại Việt Nam Tham gia vào chương trình đào tạo tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động đầu tiên tại Việt Nam, thực hiện đào tạo tiếng Hàn cho các địa phương: Bình Phước, Gia lai, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Nghệ An, Bình Thuận.

2007

Ký kết các nội dung hợp tác với các trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc như Kookimin; Incheon University; Nambu University…

2008

Thành lập cơ sở 2. Xây dựng chương trình đào tạo biên phiên dịch tiếng Hàn đầu tiên tại Việt Nam. Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn về du học Hàn Quốc.

2010

Thành lập cơ sở 3. Xây dựng hệ thống đào tạo và kiểm tra năng lực tiếng Hàn online miễn phí cho học viên. Hoàn thiện đại từ điển Hàn Việt đầu tiên tại Việt Nam.

2011

Thành lập cơ sở 4 Ký kết hợp đồng đào tạo dài hạn với tập đoàn Samsung Hàn Quốc.