Thư viện Online

24 Tháng Chín, 2017

Hướng dẫn đăng nhập lớp học online – Dành cho Giáo viên

DÀNH CHO THẦY CÔ GIÁO VIÊN KANATA BƯỚC 1 : Truy cập hệ thống Học trực tuyến Kanata https://kanataonline.com.vn : Click vào nút “Đăng nhập” ở góc […]
24 Tháng Chín, 2017

Hướng dẫn đăng nhập lớp học online – Dành cho Học viên

DÀNH CHO HỌC VIÊN KANATA Lưu ý: khi học viên đăng ký khóa học sẽ được cấp : Đăng nhập hệ thống 01 tài khoản đăng […]
24 Tháng Chín, 2017

Cài đặt tham gia lớp học online tại Kanata

Đây là phần hướng dẫn tổng quan cho toàn bộ hệ thống lớp học online, giáo viên và học viên cần cài đặt âm thanh và […]
25 Tháng Chín, 2017

Hướng dẫn quản trị lớp học online – Dành cho Giáo viên

Phần hướng dẫn này miêu tả các thao tác quản trị lớp học online dành cho thầy cô tại Học viện Kanata. GIAO DIỆN LỚP HỌC […]
28 Tháng Chín, 2017

Kanata sẽ giới thiệu cho các bạn một công thức quen thuộc trong tiếng Hàn nhé

28 Tháng Chín, 2017

Chúng ta học từ vựng trong gia đình nhé

Chúng ta học từ vững trong gia đình nhé