Lưu trữ Danh mục: Tự học tiếng Hàn

LUYỆN DỊCH SONG NGỮ BÀI 3

BẢN TIN TUẦN (18/9/2017 – 23/9/2017) 꽝닝성베트남중국국경을잇는다리준공 Hoàn công cây cầu tiếp nối biên giới [...]

LUYỆN DỊCH SONG NGỮ BÀI 2

                              [...]

LUYỆN DỊCH SONG NGỮ BÀI 1

다낭시톱 1,2에대해비리규정위반혐의로징계요청 공산당 (Đảng Cộng Sản) 중앙집행위원회 (Ủy ban chấp hànhTrung ương) 산하중앙검사위원회 ( Ủy [...]

Chúng ta học từ vựng trong gia đình nhé

Chúng ta học từ vững trong gia đình nhé

1 Các bình luận